Skift hjul på best måte

Her i Norge må de fleste skifte dekk to ganger om året. Dette kan være både en glede og et ork, alt etter hvilken innstilling man har.

Heldigvis finnes det gode råd for hvordan man skifter dekk på best mulig måte. Det beste er å sette bilen på et flatt underlag, men helst ikke løs grus eller singel. Håndbrekket skal være på, for å sikre at bilen ikke begynner å rulle. Jekken må være solid og plasseres slik instruksjonsboken viser. Man må aldri være under en bil som er jekket opp, for det er ingen garanti for at jekken faktisk holder.

Tekniske detaljer

Hjulmutterne skal løsnes før man jekker opp bilen. Før man setter på nye dekk, må man også sjekke at mønsterdybden er i orden. Hjulene skal plasseres i henhold til rulleretningen. Når hjulboltene skal strammes, skal man trekke til oppgitt moment. Dette kan variere etter biltype. Det beste er å bruke en momentnøkkel eller momentstav, og man bør stramme boltene flere ganger. Først alle én gang, deretter går man over dem igjen, for når én bolt blir strammet, kan de andre trenge etterstramming.

Før man kjører, skal man sjekke lufttrykket, og etter noen dager, kan det være lurt å etterstramme boltene. Det er også viktig å ta vare på ryggen når man skifter hjul. En god arbeidsstilling reduserer belastningen på ryggen, slik at man slipper smerter etterpå.